METREX MÕÕTEKESKUS OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud mõõtevahendite kalibreerimis/taatluslabor. Tegutseme kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Firma peakontor asub Pärnus, esindus on ka Tallinnas.

Erialase tegutsemise õigsust tõendavad Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistused:

K011 mõõtevahendite kalibreerimise osas

I041 tegutsemiseks taatlemis/inspekteerimisasutusena 

Aitame tagada mõõtevahendite õigeaegset taatlemist ja vältida niimoodi Tarbijakaitseameti ning Tehnilise Järelevalve Ameti võimalikke sanktsioone.
Metrex Mõõtekeskus OÜ teeb aktiivselt koostööd mitmete rahvusvaheliste metroloogiakeskustega, osaleb regulaarselt siseriiklikel ja rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ning annab oma panuse mõõtevaldkonna riiklikes töögruppides osaledes.

Edukat koostööd mõõtevahendite taatlemisel ja kalibreerimisel!

Peakorter Pärnus
Riia mnt 269, Pärnu
Tel 44 29 098; 56 251 581
Tallinna ja Põhja-Eesti esindus
Tel 53 449 181