Metrex Mõõtekeskus OÜ ajaloost...
Metrex Mõõtekeskus OÜ on kahe labori liitmise tulemus. Üheks osapooleks on kunagise kalurikolhoosi "Pärnu Kalur" mõõtetehnika baaslabor, mis tegutses alates 1976.a. mõõtevahendite remondi ja taatlemise alal, olles teadaolevalt suurim selles valdkonnas tegutseja läbi Eesti ajaloo.Selle labori edasiarendusena tekkis Metrex Mõõtekeskus OÜ, mis hiljem ühendas endaga Pärnu Mõõtekeskus OÜ. Viimasel on tegutsemise järjepidevus järgmine:
Pärnu Mõõtekeskus OÜ
Riiklik Aktsiaselts Pärnu Standardiseerimis- ja Metroloogiakeskus
Standardite ja Mõõtetehnika Riikliku Järelevalve Pärnu laboratoorium
ENSV mõõdukomitee Pärnu osakond
Kaalude ja Mõõtude Koda, mis loodi 1 juulil 1919.a. Eesti Vabariigi valitsuse otsusega.
Seega võime 1. juulil  2019.a. koos heade kolleegidega teistest Eesti mõõtelaboritest tähistada 100 aasta täitumist Eesti esimese ametliku metroloogiakeskuse sünnist, mille järjepidevuse kandmisel on oma roll ka Metrex Mõõtekeskus OÜ-l.


... ja arengusuundadest
Oma tegevuse kujundamisel oleme alati arvestanud oma klientide tegelikke vajadusi ja soove. Ka edasiste arengukavade koostamiseks kogume Teie soove ja ettepanekuid, milliste mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise osas tuleks meil akrediteeringut laiendada.
Vähendamaks klientide transpordi- ja ajakulu, kavandame lisaks Tallinnale püsiesindust ka Ida-Virumaale ja Lõuna-Eestisse.
Oleme arvamusel, et Eestis on taatluslaborite tegevus liialt killustunud. Palju on kitsa nomenklatuuriga taatlusteenust pakkuvaid firmasid, kuid akrediteeritud laboritele esitatud rangeid nõudeid tuleb ühtviisi täita kõigil. Kuna see viib paratamatult teenuse omahinna kõrgele oleks otstarbekas arendada taatlusfirmade vahel koostööd näiteks allhanke kaudu.
Oleme kõigiks huvitavateks koostööpakkumisteks avatud.Peakorter Pärnus
Riia mnt 269, Pärnu
Tel 44 29 098; 56 251 581
Tallinna ja Põhja-Eesti esindus
Tel 53 449 181