LÜHIÜLEVAADE TEOSTATAVATEST TÖÖDEST :

 • Kaalud
 • Kaaluvihid *
 • Vedelkütuse tankurid, vedelate toiduainete mõõtesüsteemid (v.a veemõõtjad)
 • Etalonmõõdunõud *
 • Baarimõõdunõud
 • Etalonmõõdunõud *
 • Statsionaarsed vertikaal- ja horisontaalmahutid (sh. laevamahutid) ning neid laadimissõlmedega ühendavad püsitorustikud
 • Liikuvad auto- ja raudteemahutid *
 • Pikkusmõõdud (mõõtejoonlauad, mõõdulindid, mõõtelatid, mõõterattad, kaablimõõturid, kellindikaatorid, nihikud, kruvikud)
 • Elektroonsed, manomeetrilised ja klaastermomeetrid, termokapid, -kambrid,        -vannid *
 • Manomeetrid ja vaakummeetrid* (ka rehvirõhumanomeetrid) 
 • Mehaanilised vererõhumõõturid
 • Jõu mõõtmine: dünamomeetrilised võtmed, katsemasinad, hüdraulilised pressid*

Märkus : 

(*) ainult kalibreerimine


Peakorter Pärnus
Riia mnt 269, Pärnu
Tel 44 29 098; 56 251 581
Tallinna ja Põhja-Eesti esindus
Tel 53 449 181