VALDKONNA ÕIGUSAKTID JA KASULIKUD VIITED:

 • Mõõteseadus
 • Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
 • Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele

 • Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu
 • Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord
 • Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratletud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, sealhulgas e-märgiste kuju, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguse kontrollimise kord
 • Direktiiv 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded
 • Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord
 • Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi(SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis

 • Eesti Akrediteerimiskeskus

  Eesti Standardikeskus
  Tehnilise Järelevalve Amet


  Peakorter Pärnus
  Riia mnt 269, Pärnu
  Tel 44 29 098; 56 251 581
  Tallinna ja Põhja-Eesti esindus
  Tel 53 449 181